ชาวชุมพรมึน! นายทุนฮุบ ‘ทุ่งเลี้ยงสัตว์นาพญา’ จาก 1,000 ไร่ เหลือ 39 ไร่

ชาวชุมพร มึน! หลังพบความจริงมีนายทุนฮุบ “ทุ่งเลี้ยงสัตว์นาพญา” ที่สงวน จาก 1,000 ไร่ เหลือ 39 ไร่

นายวีระศักดิ์ อายุ 35 ปี อาศัยที่หมู่ 8 ต.นาพญา อ.หลังสวน , นายมณี อายุ 63 ปี อาศัยอยู่หมู่ 9 ต.นาพญา และ นายปรีชา อายุ 73 ปี อาศัยที่หมู่ 8 ต.นาพญา ทั้งหมดมีอาชีพทำสวนปาล์ม เข้าพบผู้สื่อข่าว พร้อมทั้งนำเอกสารเกี่ยวกับที่ดินมาแสดง ด้านนายวีระศักดิ์ ได้นำเอกสารแสดงพื้นที่สาธารณะ “ทุ่งเลี้ยงสัตว์นาพญา” ของ ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร ที่ได้มีการออกเอกสารระบุเป็นที่สาธารณะ มีเนื้อที่ 1,000ไร่

พร้อมทั้งนำเอกสารต่างที่แสดงถึงการสูญหายของ “ทุ่งเลี้ยงสัตว์นาพญา” มาแสดง โดยกล่าวว่าหลัง สำนักงานที่ดินชุมพร มีหนังสือถึงพวกตนให้ไปชี้แนวเขตในการรังวัด “ทุ่งเลี้ยงสัตว์นาพญา” เพื่อออกเอกสาร หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง หรือ นสล เมื่อถึงเวลา ทุกคนก็ได้เดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ และ สอบถามรายละเอียด จึงทราบว่า “ทุ่งเลี้ยงสัตว์นาพญา” ที่จะนำไปจด นสล.นั้น มีเนื้อที่เพียง 39 ไร่ 2งาน 2ตารางวาเท่านั้น

ต่อมาได้ไปขอตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะ จาก ว่าที่ รต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอหลังสวน จึงพบว่า “ทุ่งเลี้ยงสัตว์นาพญา” มีพื้นที่มากถึง 1,000 ไร่ จึงขอให้นายอำเภอหลังสวนตรวจสอบก็พบว่า ตามพิกัดของ “ทุ่งเลี้ยงสัตว์นาพญา”ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารระบุที่สาธารณะหมู่ที่ 9 ได้กลายเป็นเอกสารสิทธิ์ ประเภท นส.3 ก. บ้าง โฉนดที่ดินบ้าง จำนวนทั้งสิ้น 961 ไร่ โดยแบ่งเป็นแปลงใหญ่ แปลงย่อย มากมายหลายแปลง

แต่ละแปลงมีทั้งนายทุนรายใหญ่ทั้ง ใน อ.หลังสวน จ.ชุมพร และ จังหวัดอื่นๆเป็นผู้ครอบครอง บางแปลงมีการขายเปลี่ยนมือแล้วหลายทอด บางรายเป็นชื่อของ ผู้นำ บ้าง ของ อดีตนักการเมืองท้องถิ่นบ้างเป็นผู้ครอบครอง เมื่อพบว่าเกิดเหตุการณ์ ดังกล่าว ทำเอา ว่าที่ รต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอหลังสวน ถึงกับออกอาการมึนและรับปากกับชาวบ้านทั้ง 3 คนว่าจะดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง