ชี้รากเหง้าบรรพบุรุษชาวหมู่เกาะžแปซิฟิกเป็น “เอเชีย”

ชี้รากเหง้าบรรพบุรุษชาวหมู่เกาะžแปซิฟิกเป็น “เอเชีย”

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. เอเอฟพีรายงานการค้นพบทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในแวดวงนักโบราณคดี หลังคณะนักวิจัยออสเตรเลีย พบว่าบรรพบุรุษของผู้คนในวานูอาตูและตองกา ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของประเทศออสเตรเลียนั้นเดินทางมาจากทวีปเอเชีย ไม่ใช่แถบโอชีเนีย อย่างออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ตามที่คาดไว้แต่เดิม
คณะนักวิจัยใช้การพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอจากโครงกระดูกมนุษย์อายุราว 3,000 ปีที่เรียกว่ากลุ่มวัฒนธรรมลาปิตา พบในเกาะวานูอาตู การศึกษาไม่พบร่องรอยว่าเกี่ยวพันกับชาวปาปัว ที่อยู่ในนิวกินี หากแต่เป็นเอเชียที่มาจากไต้หวันและฟิลิปปินส์ ราว 5,000 ปีก่อน
ศาสตราจารย์แมทธิว สปริกส์ สมาชิกในคณะนักวิจัย กล่าวว่า ดีเอ็นเอสชี้ให้เห็นชัดเจนว่าบรรพบุรุษของชาววานูอาตูและตองกาเป็นชาวเอเชียที่มาจากไต้หวันและฟิลิปปินส์ ชาวเอเชียกลุ่มนี้เดินเรือผ่านพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยแล้วหลายแห่ง ก่อนจะมาถึงเกาะที่เป็นวานูอาตูและตองกา ซึ่งในตอนนั้นยังไม่มีผู้คนอยู่อาศัย จึงตั้งรกราก จากนั้นกลุ่มคนชาวปาปัวจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่เดินทางมาและหลอมรวมกันช่วงราว 500-1,000 ปีก่อนจนเป็นชาววานูอาตูและตองกาในปัจจุบัน