Champion Ryze

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร      ”ดูแลโลกใบนี้ให้ดี โดยเฉพาะกับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมามันก็สามารถถูกทำลายได้เช่นกัน” เมื่อทำการพิจารณาREADMORE

Champion Taliyah

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร Taliyah เป็นนักเวทย์พเนจรจากดินแดน Shurima ผู้ซึ่งถักทอศิลาด้วยพลังศรัทธาอันแรงกล้าและความตั้งใจจริง แต่ต้องลำบากใจกREADMORE

Champion Aurelion Sol

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร ครั้งหนึ่ง Aurelion Sol เคยสร้างความสวยงามในพื้นที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่ของจักรวาลด้วยสิ่งมหัศจรรย์บนฟากฟ้าที่เขาสรรค์สรREADMORE