การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เล่น

League of Legends นั้นเป็นเกมที่เน้นในส่วนของการร่วมมือเป็นทีม ทุกวันผู้เล่นมากมายต่างประสบความสำเร็จมากมายจากการร่วมมือกันใน Fields of JustREADMORE

การเข้าร่วมลีก

การประชันหน้ากัน ผู้เล่นจะต้องผสมผสานกลยุทธ์ทางความคิด ตอบสนองอย่างรวดเร็วฉับไว และร่วมมือกันเล่นเพื่อที่จะจัดการกับเหล่าศัตรูทุกรูปแบบ ทั้งREADMORE

คู่มือผู้เล่นใหม่ LEAGLUE OF LEGENDS

ระบบฝึกสอนผู้เล่น ก่อนที่คุณจะตัดสินใจร่วมเล่นกับคนอื่น เพื่อจัดการฝ่ายตรงข้ามจะต้องผ่านขั้นตอนการฝึกสอน และทดสอบการต่อสู้เสียก่อน ซึ่งในแต่READMORE

คำสั่งเกี่ยวกับการพูดคุย

การเปิดช่องพูดคุย กด Enter จะเป็นการเปิดช่องสำหรับพิมพ์ข้อความ จากนั้นทำการพิมพ์ในช่วงว่างนี้คุณสามารถส่งข้อความเหล่านี้ไปยังซัมมอนเนอร์คนอืREADMORE