ประวัติGaren

    ทั่วทั้งนคร Valoran มีแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่ชอบ และฝ่ายที่เกลียดกองกำลัง Demacia แต่ทั้งสองฝ่ายต่างเคารพในกองกำลัง ประชาชนและทหารต่างREADMORE

Blitzcrank LOL

Blitzcrank (the Great Steam Golem) มหานครเวทมนตร์ที่ยิ่งใหญ่ Zaun เป็นสถานที่ซึ่งเวทมนตร์และวิทยาศาสตร์ได้เข้าหลอมรวมกัน มีการทดลองที่ยังไม่READMORE

Champion Galio

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร ภายนอกเมือง Demacia แสนแพรวพราว ยักษ์หิน Galio คอยเฝ้ามองเหตุการณ์อยู่เสมอ เขาถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันจอมเวREADMORE

Champion Shen

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร   ”เนตรที่ไร้ซึ่งความกลัว ไร้ซึ่งความเกลียด ไร้ซึ่งความรัก ทำทั้งหมดเพื่อกลัดแกว่งให้โลกอยู่ในสมดุลยภาพ”READMORE