Jinx

Jinx the Loose Cannon Jinx เป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่เพื่อทำลายล้าง และมักจะโผล่มาสร้างความวุ่นวายไปทั่วทุกหัวระแหง โดยที่เธอไม่คิดถึงผล กระทบต่าREADMORE

Champion Kalista

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร เมื่อใครทำผิดต่อเรา เราจะทวงความยุติธรรม เมื่อใครทำร้ายเรา เราะจะโต้ตอบ เมื่อใครทรยศเรา Spear of Vengeance จะลงโทษมัREADMORE

Champion Jhin

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร ”ศิลปะที่งดงามจะต้องมีบางสิ่งบางอย่าง… ความเจ็บปวดทางร่างกายยังไงล่ะ” Jhin เป็นอาชญากรโรคจิต ผู้ทีREADMORE

Champion Xayah

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร Xayah คือนักปฏิวัติชาว Vastayan ผู้ที่ต่อสู้ด้วยความรวดเร็วแม่นยำและเฉียบคมอันตรายถึงตาย นางทำการก่อสงครามส่วนตัวเพืREADMORE