การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เล่น

League of Legends นั้นเป็นเกมที่เน้นในส่วนของการร่วมมือเป็นทีม ทุกวันผู้เล่นมากมายต่างประสบความสำเร็จมากมายจากการร่วมมือกันใน Fields of JustREADMORE