คู่มือผู้เล่นใหม่ LEAGLUE OF LEGENDS

ระบบฝึกสอนผู้เล่น ก่อนที่คุณจะตัดสินใจร่วมเล่นกับคนอื่น เพื่อจัดการฝ่ายตรงข้ามจะต้องผ่านขั้นตอนการฝึกสอน และทดสอบการต่อสู้เสียก่อน ซึ่งในแต่READMORE