การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เล่น

League of Legends นั้นเป็นเกมที่เน้นในส่วนของการร่วมมือเป็นทีม ทุกวันผู้เล่นมากมายต่างประสบความสำเร็จมากมายจากการร่วมมือกันใน Fields of JustREADMORE

คำสั่งเกี่ยวกับการพูดคุย

การเปิดช่องพูดคุย กด Enter จะเป็นการเปิดช่องสำหรับพิมพ์ข้อความ จากนั้นทำการพิมพ์ในช่วงว่างนี้คุณสามารถส่งข้อความเหล่านี้ไปยังซัมมอนเนอร์คนอืREADMORE