ประวัติDaven

เขาไม่เหมือนกับพี่น้องของเขาอย่าง Darius เลย ทุกๆชัยชนะที่ Draven ได้รับ ไม่เคยเพียงพอสำหรับเขา เขากระหายในชื่อเสียง และคำสรรเสริญ ในช่วงแรกREADMORE

ประวัติGaren

    ทั่วทั้งนคร Valoran มีแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่ชอบ และฝ่ายที่เกลียดกองกำลัง Demacia แต่ทั้งสองฝ่ายต่างเคารพในกองกำลัง ประชาชนและทหารต่างREADMORE