Shen

บ้านของ Shen นั้นคงหนีไม่พ้นเลนบน แต่ความน่ากลัวของเขาคือการที่สามารถจะไปช่วยเพื่อนร่วมทีมตรงไหนก็ได้ของพื้นที่ภายใน Summoner’s Rift ตราบใดทREADMORE