Riven

เธอเห็นมือขวานั้นไหม กับดาบใหญ่ๆ ของเธอดูเป็นไปได้ยากมากเมื่อต้องเข้าปะทะโดยตรงกับ Riven ที่พุ่งเข้ามาตีเราได้อย่างรุนแรง หรือพุ่งหนีก็ยังไดREADMORE