Ahri พลังแห่ง Runeterra

Ahri ถือกำเนิดมาโดยมีความเชื่อมโยงกับพลังเร้นลับแห่ง Runeterra นางจึงเป็น Vastaya ที่สามารถเปลี่ยนรูปของเวทมนตร์ให้เป็นลูกบอลพลังงานดิบได้ นREADMORE