ป้องกันและทำลาย

สนามรบแห่งที่สองของ League of Legends ที่มีนามว่า Twisted Treeline เป็นสนามรบที่เล็กกว่าสนามแรก เป็นที่ที่มักเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงต่อเนืREADMORE