Riven

เธอเห็นมือขวานั้นไหม กับดาบใหญ่ๆ ของเธอดูเป็นไปได้ยากมากเมื่อต้องเข้าปะทะโดยตรงกับ Riven ที่พุ่งเข้ามาตีเราได้อย่างรุนแรง หรือพุ่งหนีก็ยังไดREADMORE

Champion Riven

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร ”บนโลกนี้ยังมีสถานที่แห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ระหว่างคำว่า ‘สงคราม’ กับคำว่า ‘ฆาตรกรรม’ ซึREADMORE