Champion Ryze

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร      ”ดูแลโลกใบนี้ให้ดี โดยเฉพาะกับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมามันก็สามารถถูกทำลายได้เช่นกัน” เมื่อทำการพิจารณาREADMORE