Shen

บ้านของ Shen นั้นคงหนีไม่พ้นเลนบน แต่ความน่ากลัวของเขาคือการที่สามารถจะไปช่วยเพื่อนร่วมทีมตรงไหนก็ได้ของพื้นที่ภายใน Summoner’s Rift ตราบใดทREADMORE

Champion Shen

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร   ”เนตรที่ไร้ซึ่งความกลัว ไร้ซึ่งความเกลียด ไร้ซึ่งความรัก ทำทั้งหมดเพื่อกลัดแกว่งให้โลกอยู่ในสมดุลยภาพ”READMORE