Champion Jhin

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร ”ศิลปะที่งดงามจะต้องมีบางสิ่งบางอย่าง… ความเจ็บปวดทางร่างกายยังไงล่ะ” Jhin เป็นอาชญากรโรคจิต ผู้ทีREADMORE