Champoin Yasuo

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร Yasuo ชายผู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น เขาเป็นนักดาบที่แข็งแกร่ง รวดเร็ว ควงคู่ดาบสายลมเข้าฟาดฟันเหล่าศัตรู ครั้งหนึ่งเขREADMORE