คำสั่งเกี่ยวกับการพูดคุย

การเปิดช่องพูดคุย

กด Enter จะเป็นการเปิดช่องสำหรับพิมพ์ข้อความ จากนั้นทำการพิมพ์ในช่วงว่างนี้คุณสามารถส่งข้อความเหล่านี้ไปยังซัมมอนเนอร์คนอื่นในเกม การกดส่งข้อความให้กับทีมจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกันได้เฉพาะในทีม ทางด้านฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถจะเห็นข้อความนี้ได้ หรือการกดส่งข้อความทั่วทั้งฉากจะทำให้ทุกคนในเกมที่เปิดระบบข้อความแบบ all นั้นเห็นครบทุกคน เมื่อพิมพ์ข้อความครบแล้วให้กด Enter ซ้ำอีกครั้งเพื่อส่งข้อความออกไป ถ้าในช่องข้อความไม่มีการพิมพ์ลงไป การกด Enter อีกครั้งจะเป็นการปิดหน้าจอนี้ลงไปทันที

ข้อความส่วนตัว

การส่งข้อความส่วนตัว หรือการกระซิบนั้น จะเป็นการส่งข้อความเฉพาะเจาะจงให้กับซัมมอนเนอร์คนนั้นๆ โดยการพิมพ์ /whisper หรือ /w เว้น ตามด้วยชื่อของซัมมอนเนอร์ เว้น ตามด้วยข้อความ เช่น /whisper Mamushi ทำอะไรอยู่ช่วยตีมังกรหน่อยซิ
ส่วนการพิมพ์ /reply หรือ /r ในช่องแชทจะเป็นการตอบกลับแบบอัตโนมัติ ไปยังซัมมอนเนอร์คนล่าสุดที่ส่งข้อความมาหาเรา แต่สิ่งสำคัญนั้นก็คือทั้งสองฝ่ายต้องเพิ่มเพื่อนกันแล้วเสียก่อนถึงจะทำได้

การปิดกั้นข้อความจากผู้เล่นที่เราไม่ต้องการ

ในบางครั้งเราก็ต้องการปิดกั้นข้อความจากผู้เล่นเหมือนกันสามารถทำได้โดยการกด Tab จากนั้นกดปุ่มปิดกั้นข้อความที่อยู่ทางด้านท้ายของรายชื่อคนนั้นๆ หรือจะใช้การพิมพ์ /mute เว้น ตามด้วยชื่อของซัมมอนเนอร์คนนั้นๆ ก็จะเป็นการปิดกั้นได้เหมือนกัน ถ้าทำซ้ำจะเป็นการยกเลิกกการปิดกั้นแทน