Akali

Akali (the Fist of Shadow)
ในประเทศ Ionia นั้น ยังมีองค์กรใต้ดินโบราณที่มีหน้าที่ในการช่วยควบคุมสมดุลต่าง ๆ (ความเป็นระเบียบ ความวุ่นวาย แสงสว่าง หรือแม้แต่ความมืด) เพื่อให้อยู่ในความเรียบร้อยตลอดมา โดยสมดุลทั้งหลายที่กล่าวมานั้น จักต้องดำเนินไปในทิศทางที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติของจักรวาล.. องค์กรแห่งนี้มีชื่อว่า Kinkou ซึ่งในองค์กรแห่งนี้ได้มีการแต่งตั้งนักรบ 3 คนเพื่อบรรจุเข้าไปในหน่วยที่ทำหน้าที่นี้ ซึ่งหน่วยนี้มีชื่อว่า Shadow Warriors (นักรบเงา) และ Akali เป็นหนึ่งในหน่วยนักรบเงานี้ หน้าที่ของเธอคือคอยกำจัดสิ่งแปลกปลอม รวมถึงบุคคลที่น่าจะเป็นพิษเป็นภัยต่อนคร Valoran เพื่อรักษาสมดุลของนครให้คงอยู่

Akali

Akali มีพรสวรรค์ในด้านการต่อสู้ ตั้งแต่ครั้งยังเด็ก เธอเริ่มที่จะฝึกฝนการต่อสู้กับแม่ของเธอ โดยฝึกอย่างหนัก ตั้งแต่ที่เธอเริ่มกำหมัดได้ โดยมีคติที่ยึดมั่นคือ ”เราจักต้องทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ” Akali ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของนักรบเงา ตั้งแต่ตอนที่เธออายุเพียง 14 เท่านั้น ซึ่งในขณะนั้น เธอมีความสามารถสูง ขนาดสามารถตัดโซ่ที่แขวนไว้ได้ด้วยมือเปล่า ซึ่งคงไม่มีข้อสงสัยเลยแม้แต่น้อย เธอสามารถทำให้แม่ของเธอภูมิใจมากในฐานะนักรบเงา แต่ด้วยในฐานะนักรบเงาแล้ว Akali จะต้องทำสิ่งในสิ่งต่าง ๆ ที่คนทั่วไปคิดว่ามันผิดศีลธรรม แต่สำหรับตัวเธอแล้วไม่เลย มันคือการทำตามคำสั่งสอนของบุพการีนั่นเอง ขณะนี้ Akali ทำงานร่วมกับ Shen และ Kennen เพื่อรักษาความสมดุลของโลก Valoran เพื่อสิ่งที่ยึดมั่นนี้ ทั้งสามจึงเข้าสู่ Fields of Justice

”อย่าได้คิดทำลายสมดุลของโลก เพราะนักรบเงาจับตาดูคุณอยู่”