Champion Bard

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร

bard2

Bard ได้เดินทางก้าวข้ามดินแดนแห่งจินตนาการของเหล่ามนุษย์ทั่วไป เหล่านักวิชาการแห่งดินแดน Valoran ได้ใช้เวลาทั้งชีวิตของพวกเขาเพื่อเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับนี้ ตามประวัติศาสตร์เก่าแก่ของ Valoran เหล่าผู้คนเรียกดวงวิญญาณลึกลับนี้ ด้วยชื่อเรียกแตกต่างกันมากมาย แต่ทว่าชื่อเรียกอย่าง Cosmic Vagabond และ Great Caretaker เป็นเพียงชื่อเรียกแสดงเจตจำนงชั่วคราวของเขาเท่านั้น เมื่อที่โครงสร้างที่ไม่สามารถหยั่งรู้ได้ของจักรวาลถูกคุกคาม Bard นำพาการดำรงอยู่ทั้งหมดหนีออกจากการทำลายล้าง
  BardSquare

Bard : The Wandering Caretaker

พลังชีวิต :535.0 (+89.0 /เลเวล) พลังโจมตี :52.0 (+3.0 /เลเวล)
ความเร็วเคลื่อนที่ :330.0 อัตราฟื้นฟูพลังชีวิต :1.08 (+0.11 /เลเวล)
เกราะ :25.0 (+4.0 /เลเวล) ต้านทานเวทย์ :30.0 (+0.5 /เลเวล)

 

รายละเอียดสกิล

 BardPassive

Traveler’s Call

Bard สามารถทำให้ Chime แสดงตัวตนออกมาได้ ซึ่งมันจะช่วยให้ Bard ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่ม และช่วยเติมมานา พร้อมทั้งช่วยเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ครู่หนึ่ง อีกทั้งยังมีดวงวิญญาณตัวน้อยติดตาม Bard และช่วยเหลือเขาในตอนที่ทำการโจมตี การสะสม Chime จะช่วยให้เหล่า Meep มีพลังมากยิ่งขึ้นไปอีก


 BSkillQ

Cosmic Binding

: 60/60/60/60/60 มานา
: 11/10/9/8/7 วินาที

Bard ยิงพลังเวทย์ออกไป มันจะสโลว์ศัตรูคนแรกที่โดน แล้วทะลุต่อไป และถ้าหากมันชนเข้ากับกำแพง มันจะทำการสตันเป้าหมายแรกแทน และถ้าหากมันชนเข้ากับศัตรูอีกคน มันจะทำการสตันศัตรูทั้งสองคน

Bard ยิงลูกศรพลังงานออกไป สร้างความเสียหายเวทย์ 80/125/170/215/260 (+0.65) หน่วย ให้แก่ศัตรู 1 หรือ 2 คน ศัตรูคนแรกที่โดนจะถูกสโลว์ 60/60/60/60/60% เป็นเวลา 1/1.2/1.4/1.6/1.8 วินาที ถ้าหากลูกศรพลังงานทะลุไปโดนศัตรูอีกคน หรือโดนกำแพง ศัตรูทุกคนที่โดนจะถูกสตันเป็นเวลา 1/1.2/1.4/1.6/1.8 วินาที


 BSkillW

Caretaker’s Shrine

: 90/90/90/90/90 มานา
: 12/12/12/12/12 วินาที

เปิดแสดงเทวสถานแห่งการรักษาขึ้นมา ซึ่งมันสามารถที่จะเพิ่มพลังมากขึ้นได้ด้วยการรอครู่หนึ่ง และมันจะหายไปเมื่อฟื้นฟูพลังชีวิตให้เพื่อนร่วมทีมคนแรกที่โดนมัน

Bard เปิดแสดงเทวสถานแห่งการรักษาขึ้นมา ซึ่งในตอนแรกมันจะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตได้ 30/60/90/120/150 (+0.3) หน่วย แต่มันจะสามารถเพิ่มพลังขึ้นได้จนสูงสุดคือ ฟื้นฟูพลังชีวิต 70/110/150/190/230 (+) หน่วย เมื่อมันสะสมพลังได้ถึง 10 วินาที อีกทั้งยังช่วยให้ได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่ม 50/50/50/50/50% แล้วจะค่อย ๆ ลดลงในช่วงเวลา 1.5/1.5/1.5/1.5/1.5 วินาที Bard สามารถเปิดเทวสถานแห่งการรักษาได้ 3/3/3/3/3 แห่ง ในเวลาเดียวกัน ซึ่งมันจะคงอยู่จนกว่าจะถูกเพื่อนร่วมทีม หรือจนกว่าจะมีศัตรูมาทำลาย เทวสถานที่ใช้งานได้: / แห่ง


 BSkillE

Magical Journey

: 30/30/30/30/30 มานา
: 18/17/16/15/14 วินาที

Bard เปิดประตูมิติให้กับภูมิประเทศที่อยู่ใกล้เคียง ประตูมิตินี้เป็นประตูแบบเดินผ่านได้ทางเดียว โดยทั้งฝ่ายเดียวกันและฝ่ายตรงข้าม สามารถที่จะใช้ประตูนี้ได้เหมือนกัน ด้วยการเดินเข้าประตูมิติ

Bard เปิดประตูมิติให้กับภูมิประเทศที่อยู่ใกล้เคียง ประตูมิตินี้เป็นประตูแบบเดินผ่านได้ทางเดียว โดยทั้งฝ่ายเดียวกันและฝ่ายศัตรู สามารถที่จะใช้ประตูนี้ได้ โดยการคลิกขวาบนประตูในระหว่างที่อยู่ใกล้กับประตู แต่ฝ่ายเดียวกันจะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่าศัตรู 10/20/30/40/50% เมื่อผ่านไป 10/10/10/10/10 วินาที ประตูมิติจะปิดตัวลงเอง


 BSkillR

Tempered Fate

: 100/100/100 มานา
: 130/115/90 วินาที

Bard ส่งพลังวิญญาณลอยไปสู่พื้นที่เป้าหมาย ทำให้ยูนิตทั้งหมดในพื้นที่ แชมป์เปี้ยน มินเนี่ยน สัตว์ป่า และรวมถึงป้อมปราการด้วย ถูกเปลี่ยนสถานะเป็นหยุดนิ่งครู่หนึ่ง

Bard ส่งพลังเวทมนตร์ลอยไปยังพื้นที่เป้าหมาย ในจุดที่ตกกระทบ จะทำให้ Minion แชมป์เปี้ยน สัตว์ป่า และป้อมปราการ ที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดถูกแปรเปลี่ยนไปอยู่ในสถานะหยุดนิ่งเป็นอมตะ ไม่ตกเป็นเป้าหมายใด ๆ แต่ก็จะไม่สามารถขยับตัวได้เลย เป็นเวลา 2.5/2.5/2.5 วินาที สัตว์ในตำนานก็ถูกทำให้หยุดนิ่งเช่นกัน โดยที่ไม่สนใจว่ามีภูมิคุ้มกันการหยุดหรือไม่ก็ตาม