Champion Aurelion Sol

ประวัติเกี่ยวกับตัวละคร

AurelionSol2

ครั้งหนึ่ง Aurelion Sol เคยสร้างความสวยงามในพื้นที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่ของจักรวาลด้วยสิ่งมหัศจรรย์บนฟากฟ้าที่เขาสรรค์สร้างขึ้น ซึ่งในตอนนี้ เขาถูกบังคับให้ใช้พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ให้ทำตามคำสั่งของจักรวรรดิในอวกาศที่หลอกให้เขาตกอยู่ในภาวะจำยอม ด้วยความปรารถนาของเขาที่ต้องการกลับไปยังเส้นทางสร้างดวงดาว Aurelion Sol อาจสั่งดวงดาวจากฟากฟ้าจำนวนมากมายให้ลงมาถ้าจำเป็น ทั้งหมดก็เพื่อสร้างอิสระภาพให้กลับคืนมา
 AurelionSolSquare

Aurelion Sol : The Star Forger

พลังชีวิต :550.0 (+80.0 /เลเวล) พลังโจมตี :57.0 (+3.2 /เลเวล)
ความเร็วเคลื่อนที่ :325.0 อัตราฟื้นฟูพลังชีวิต :1.3 (+0.12 /เลเวล)
เกราะ :19.0 (+3.6 /เลเวล) ต้านทานเวทย์ :30.0 (+0.5 /เลเวล)

 

รายละเอียดสกิล

 AurelionSolPassive

Center of the Universe

มีดาวโคจรรอบตัว Aurelion Sol มันจะสร้างความเสียหายเวทย์ให้แก่ศัตรูที่โดนพวกมัน


 ASkillQ

Starsurge

: 60/70/80/90/100 มานา
: 10/10/10/10/10 วินาที

Aurelion Sol สร้างสกิลพื้นที่วงกลมที่ขยายกว้างขึ้นได้ ซึ่งจะระเบิดออกเมื่อมันเคลื่อนที่ออกห่างจากตัวเขา เพื่อสตันและสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรู

กดใช้ครั้งแรก: Aurelion Sol สร้างแก่นดวงดาวใหม่ ที่จะขยายสัดส่วนตามเวลา และทำให้เขามีความเร็วเคลื่อนที่เพิ่ม 10/10/10/10/10% แก่นนี้จะระเบิดเมื่อมันถึงระยะเขตรอบนอก มันจะสร้างความเสียหายเวทย์ 70/110/150/190/230 (+0.65) หน่วย พร้อมทั้งสตัน 1.1/1.2/1.3/1.4/1.5 วินาที กดใช้ครั้งที่สอง: ระเบิดแก่นในทันที


 ASkillW

Celestial Expansion

: 40/40/40/40/40 มานา และ 22/24/26/28/30 มานาต่อวินาที
: 6/5.5/5/4.5/4 วินาที

Aurelion Sol ดันดวงดาวของเขาออกห่างตัว เพื่อขยายความเสียหายที่มันสร้างได้

ติดตัว: เพิ่มความเสียหายพื้นฐานของดวงดาว 5/10/15/20/25 หน่วย เปิดใช้: วงโคจรดวงดาวของ Aurelion Sol จะออกไปยังเขตรอบนอก และสร้างความเสียหาย 150/150/150/150/150% เป็นผลรวมความเสียหายเวทย์ (+) หน่วย


 ASkillE

Comet of Legend

: 60/60/60/60/60 มานา
: 60/55/50/45/40 วินาที

Aurelion Sol จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวอย่างต่อเนื่อง และสามารถขึ้นบินเดินทางไปที่ไกล ๆ ได้

ติดตัว: การเคลื่อนที่ต่อเนื่องในทิศทางเดียวจะช่วยเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ได้จนสูงสุด 25/30/35/40/45% กดใช้: จะบินได้เป็นระยะทาง 3000/4000/5000/6000/7000 หน่วย ในทิศทางที่เลือก ใช้ได้เมื่อไม่ได้ต่อสู้เท่านั้น Aurelion Sol สามารถมองเห็นภูมิประเทศและถูกมองเห็นได้ในระหว่างที่กำลังบินข้ามกำแพง การได้รับความเสียหายจากแชมป์เปี้ยนหรือป้อมปราการ จะทำให้เขาลงมาบนพื้นดิน และส่งผลรีเซ็ตความเร็วเคลื่อนที่ของผลติดตัวด้วย


 ASkillR

Voice of Light

: 100/100/100 มานา
: 120/100/80 วินาที

Aurelion Sol ปล่อยแสงระเบิดเปลวเพลิงดวงดาวบริสุทธิ์ สร้างความเสียหายพร้อมทั้งสโลว์ศัตรูทั้งหมดที่โดนมัน และผลักศัตรูที่อยู่ใกล้ให้กระเด็นออกไปในระยะปลอดภัย

ปลดปล่อยลมหายใจระเบิดเปลวเพลิงดวงดาวบริสุทธิ์ สร้างความเสียหายเวทย์ 150/250/350 (+0.7) หน่วย พร้อมทั้งทำให้ศัตรูสโลว์ 40/50/60% เป็นเวลา 2/2/2 วินาที แรงระเบิดจะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้กระเด็นออกไปยังระยะเขตรอบนอกของ Aurelion Sol